E: fitgym@ksfitgym.cz

Provozní řád sálu
 • Provozní doba je dle platného rozvrhu na webových stránkách a individuální

 • Každý kdo přijde do sálu na skupinové nebo individuální cvičení,  je povinen dbát pravidel  provozního řádu.
Odpovědná osoba:                  
Svítil Karel               
tel.: 736 765 685
Hasiči  150
Policie  158
První pomoc  155
Povinnosti pro zákazníky
 • Vstup do sálu je povolen jen ve vhodné obuvi a oblečení na cvičení

 • Svým chováním a jednáním nevyrušovat ostatní zákazníky

 • Veškeré náčiní a nářadí používejte jen k účelu tomu určenému  a pokud si nevíte rady,  požádejte o vysvětlení 

 • Před použitím se vždy přesvědčte, že jsou zařízení a pomůcky na cvičení v pořádku, bezpečnostní prvky jsou funkční 

 • Pokud náčiní, nebo nářadí vykazuje nějaké poškození či závadu, hlaste je prosím neprodleně obsluze

 • Dodržujte bezpečné rozestupy při cvičení a mezi stanovišti

 • Používejte veškeré nářadí a náčíní v místech, která jsou k tomu určená

 • Své věci a nápoje nechávejte pouze tam, kde je k tomu vyhrazené místo

 • V prostorách šaten a sprch dodržovat pořádek a čistotu

 • S veškerým vybavením a náčiním zacházejte šetrně a opatrně, aby se neponičili

 • Vždy vracejte veškeré vybavení na své místo

 • Po ukončení cvičení otřete použité zařízení papírovým ubrouskem a desinfekčním prostředkem

 • Jít přímou cestou do sálu a dbát zvýšené pozornosti,  aby se nevstoupilo  do prostoru kurtu
Zakázaná činnost v sále
 • Kouření, používání omamných látek a alkoholických nápojů

 • Záměrné poškozování vybavení a náčiní

 • Provádění nepovolených oprav a úprav na zařízení a náčiní v sále

 • Svévolné přemisťování a posunování vybavení a zařízení

 • Zasahování do elektrické instalace

 • Přinášení a používání předmětů nesouvisící s činností sálu